Avasta kasvuvõimalus

Pikk paiksete ja süstitavate farmaatsiatoodete nimistu võimaldab meie teadlastel iga päev midagi uut avastada ja õppida. Just nemad on meie ettevõtte vereringe ja tulevik.

Me usume, et midagi uut on võimalik õppida iga päev. 

Rohkem infot:

Meie teadmised

Investeeri tipptasemel tehnoloogiasse

Üks meie edu võtmeid on tehnoloogilistele uuendustele toetuv kasv. Uue steriilse tootmisvõimekuse arendamise kõrval Põhja-Ameerikas oleme investeerinud analüütilise keemia laborisse Eestis. Kõigi uuenduste ja laienemiste eesmärk on kiirendada müügiloa saanud ravimite turule toomist.

Meie kirg on püüelda meisterlikkuse poole.

Rohkem infot:

Meie tootmisvõimekus

Tee kõvasti tööd ja ole inimestega kena

Meie töötajate ühine soov on saada asjad tehtud ja olla samas üksteise vastu hoolivad. Suhtumine üksteisesse ja töösse määratleb meid nii isiksustena kui ka organisatsioonina.

Meie visioon on eesmärkide elluviimine, lugupidavalt.

Rohkem infot:

Kes me oleme

Võta vastutus

Meie töökultuur eeldab, et igaüks võtab oma tegevuse eest vastutuse. See võimaldab meil teha kiireid ja asjatundlikke otsuseid.

Selleks et koos edukad olla, toetume üksteisele.

Rohkem infot:

Sinu karjäär Teligentis

Meie tooted

Meie kiirelt kasvav tooteportfell koosneb Ameerika Ühendriikide Toidu- ja Ravimiameti ning Kanada Ravimiameti poolt heaks kiidetud ravimitest, sh. süstitavad ja paiksed retseptiravimid.

Meie töökultuur

Meie töökultuuri alus on mõjuvõimas mõte „tee kõvasti tööd ja ole inimestega kena“. Me usume, et vastutus on võtmiseks, eesmärgid saavutamiseks ja otsused tuleb langetada kiiresti ja targalt.

Ma usun, et meil on üks kõige produktiivsem arendusmeeskond kogu sektoris. Meie organisatsiooni erilise töökultuuri ja edukuse vahel on otsene seos.

Tulge meile tööle

Teligent otsib oma meeskonda inimesi, kes jagavad meie väärtusi ja kirge, midagi olulist ellu viia.

Otsime analüüsikeemikut

Rohkem infot

Miks Teligent?

Meie töötajad oma pühendumuse ja sädemega silmis on meie peamine edasiviiv jõud. Just nende pühendumus võimaldab meil inevsteerida tipptehnoloogiasse.

icon image

Targad ja töökad töötajad

Meie töötajad ja töökultuur on meie peamine edasiviiv jõud.

icon image

Uusim tehnoloogia

Investeerime uutesse tehnoloogiatesse ning suuremasse laborivõimekusse eesmärgiga kiirendada tootearendust ja kasvatada teadmisi, tegemata hinnaalandusi kvaliteedis ja patsiendi ohutuses.

icon image

Tipptasemel tootmine

Laiendatud tootmine ja uued seadmed toetavad kasvavat tootmisvõimsust.

icon image

Kiire kasv ja laienemine

Meie ettevõte kasvab meeletu kiirusega. Kasvu toetavad nii tugev tootearendusd, ravimiameti kinnitust ootavad ravimid kui ka mõtteviis, et me suudame enimat.